Veľké haly, letiská, depá a iné priemyselné objekty sú opatrené väčšinou veľkými bránami, ktoré majú z hľadiska náročnosti používania vysoké nároky na dlhú životnosť, spoľahlivosť používania a bezpečnosť. Vzhľadom na veľké plochy musí mať priemyselná brána veľmi dobré izolačné vlastnosti, aby sa predišlo zbytočným stratám na kúrení, alebo chladení. Priemyselné brány je možné vybaviť personálnymi dverami s nízkym hliníkovým prahom, rôznymi typmi presklení, s priemyselnými pohonmi aj frekvenčným meničom. Pohony je možné vybaviť rôznymi ovládaniami, snímačmi odtlačkou prstov, kontrolnou riadiacou jednotkou pre kontrolu jazdných trás mnoho ďalšími funkciami ako napr. automatické zatváranie po určitom čase. Variabilita ovládania brán je široká a závisí od odborného naplánovania a následnej realizácie. Priemyselné brány dodávame sekcionálne, rolovacie, rýchlobežné, protipožiarne.

Priemyselné brány - katalógy:

 Priemyselné sekcionálne brány nájdete v priloženom katalógu!

 

Priemyselné rolovacie brány nájdete v priloženom katalógu!

 

Priemyselné rýchlobežné brány nájdete v priloženom katalógu!

 

Priemyselné brány pre hromadné garáže nájdete v priloženom katalógu!

 

krátka video prezentácia - priemyselné brány