Fasáda MB-TT50 je TOP produktom nielen v našej ponuke fasádnych systémov ale aj na trhu vôbec. Výsledky testov podľa normy EN-13830 potvrdzujú nielen vyššiu odolnosť vo všetkých základných parametroch kladených na fasády, ale predovšetkým veľmi vysokú tepelnú izoláciu.

Konštrukcia je tvorená štandardnými stĺpmi a priečkami, ale je možné tiež skonštruovať fasádu iba z priečok resp. z jedného typu profilu (!), čím vzniká minimálny odpad. Systém eliminuje frézovanie priečok, čo vedie k značnému zrýchleniu výroby. Navyše je vybavená 3-stupňovým kaskádovým odvodnením. Hrúbka zasklenia až 60 mm a zaťaženie priečky až 500 kg! Zároveň sa pripravujú varianty s požiarnou odolnosťou (až EI60) alebo štrukturálne verzie.

MB -TT50 je certifikovaný Inštitútom PHI Darmstadt v najvyššej triede A +, čo potvrdzuje, že z neho vytvorenej konštrukcie môžu byť použité pri výstavbe pasívnych stavieb.

Presklené fasády - technické parametre:

  • Súčiniteľ prestupu tepla (Uf): od 0,5 W / m2K
  • Priepustnosť vzduchu: trieda AE (1350Pa), EN 12153: 2004; EN 12152: 2004
  • Vodotesnosť: trieda RE 1800Pa, EN 12155: 2004; EN 12154: 2004
  • Odolnosť na zaťaženie vetrom: 2700Pa (bezpečné zaťaženie až 4050 Pa), EN 12179: 2004, EN 13116: 2004
  • Odolnosť proti nárazu: trieda I5 / E5, EN 13049: 2004, EN 14019: 2006
  • Odolnosť proti vlámaniu: WK 2, WK 3