Výrobky, pohony, automatizačné - riadiace systémy a servis:

Arcus International, s.r.o. Vám ponúka inovatívne riešenia od vývoja cez konštrukciu a výrobu až po distribúciu - všetko kompletne z jednej ruky.

Zaujímavé postavenie v oblasti technológie a inovácie našich výrobkov. Naše systémy určujú smer a spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu čo do bezpečnosti podľa EU smerníc a komfortu pri požití u našich medzinárodných partnerov i koncových zákazníkov.
Za tým si stojíme spolu s našimi spolupracovníkmi na základe skúseností, know–how a radosti z inovatívnych technológií.
 
Môžeme Vám poskytnúť:

Arcus International, s.r.o. je kompletným výrobcom a dodávateľom stavebných výplní otvorov ako sú automatické posuvné dvere, automatické krídlové dvere, protipožiarne automatické dvere a riadiace systémy pre súkromný sektor a priemysel ako aj ich kompletnú povrchovú úpravu od predprípravy pieskovaním - otryskávaním po finálne prevedenie - lakovanie. Všetky nami vyrábané výrobky sú vybavené z precíznych a presných súčiastok od svetoznámich západo-európskych spoločností s dlhoročnými skúsenosťami vývoja.
 
Náš štandard, ktorý sme si stanovili:

• vysoká stabilita hodnoty pre trvalý pôžitok
• vysoká spoľahlivosť pre najrôznejšie požiadavky
• dlhá životnosť vďaka dôkladne vysoko kvalitným materiálom
• vysoká spokojnosť zákazníkov vďaka minimálnej miere reklamácií
• vysoká funkčná bezpečnosť na základe najmodernejších bezpečnostných prvkov
• nízka spotreba energie pre najúspornejšie pohonné systémy
• kompletné vybavenie čo do bezpečnosti a komfortu
• ušľachtilý vzhľad pre perfektnú integráciu
• dizajn zodpovedajúci k novodobému vkusu
• rozsiahly servis pre partnerstvo a klientov


Všetci potrebujeme občas trochu pomoci, aby sme sa zregenerovali a zostali zdraví, to isté platí aj pre výrobky ARCUS (automatické dvere a riadiace systémy).

Prístup do vašej budovy ako aj výjazd z nej sú samozrejmosťou. Aby to tak zostalo aj naďalej, odporúčame Vám pólročne dať preskúšať automatické dvere a iné elektronické súčiastky technikom spoločnosti ARCUS, ktorý Vám vystaví o revízii protokol.

Pritom sa spracuje kontrolný zoznam, aby sa zaistilo, že systém pracuje bezpečne a efektívne. Pravidelné servisné intervaly aut. dverí sú dôležité na dosiahnutie optimálneho výkonu a zabránenie výpadkom.

ARCUS vám ponúka nepretržitý servis 24 hodín 7 dní v týždni po celý rok. Sme zastihnuteľný na tel. linkách spoločnosti NON-STOP.
 
Rýchly zásah:

ARCUS vám ponúka rýchly servis, ktorý pri poruchách zasahuje čo najrýchlejšie. ARCUS má skupinu dobre vyškolených a skúsených technikov s dobre vybavenými vozidlami, ktoré so sebou vozia všetky potrebné náhradné diely na rýchlu opravu, a tým pádom sú Vaše vstupy a prechody vždy funkčné.
 
Plánovaná údržba predlžuje záruku!

ARCUS vám ponúka servisnú zmluvu na zabránenie poruchám, ktoré je možné už pri údržbe zistiť. Servisnou zmluvou sa nielen predlžuje životnosť Vašich výrobkov (automatické dvere, prístupové a kamerové systémy, automatické protipožiarne dvere), ale zvýšite aj prevádzkovú bezpečnosť zariadenia. Potenciálne poruchy sa včas zistia a odstránia. ARCUS Vám v prípade porúch zmluvne garantuje výjazd do 24 hodín od nahlásania poruchy v rámci územia Slovenskej republiky. Okrem týchto služieb Vám súčasťou servisnej zmluvy poskytujeme revíziu a revíznu správu zdvíhacích zariadení a ich elektrických súčastí. Ohľadom výhod servisnej zmluvy sa informujte na telefónnych číslach spoločnosti Arcus International, s.r.o., alebo si zistite kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom našich referencií.