Otryskávanie (pieskovanie) patrí k najrozšírenejšej úprave povrchov rôznych materiálov pred jej finálnou povrchovou úpravou. Pod pojmom otryskávanie neodborne pieskovanie rozumieme čistenie povrchu materiálov účinkom dopadajúcich zrniek zvoleného abrazíva prostredníctvom vysokotlakového tryskacieho zariadenia, ktorý pôsobí ako brúsny materiál. Dopadom abrazívneho materiálu (prírodná truska, balotína, oceľová drť atď. rôznych veľkostí podľa priania stupňa pieskovania) zŕn na materiál sa mení jeho kinetická energia na prácu formou opracovania povrchu. Otryskanie, alebo opieskovanie mechanicky odstráni z povrchov rôznych materiálov korózie (hrdzu), staré nátery a iné nečistoty, čím vytvorí vhodný povrch na ukotvenie náterových hmôt na kov, liatinu, ľahké kovy, ich zliatiny a iné farebné kovy. Otryskávanie, alebo pieskovanie má rozhodujúci vplyv na riadnu priľnavosť ochrannej náterovej hmoty a tým aj na celkovú životnosť povrchovo upravovaného materiálu.

Pieskovanie

Tryskanie, alebo pieskovanie je taký spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu materiálu / súčiastky, bez toho aby sa zmenil jej tvar.

Otryskaný, opieskovaný povrch materiálu, jeho čistota a kvalita je udaný údajom Sa. Je to stupeň prípravy povrchu materiálu, ktorý je bližšie označený normou ČSN ISO 8501. Táto norma taktiež špecifikuje typy povrchu, resp. stupne korózie. Najštandardnejšou hodnotou používanou pre tryskanie je hodnota Sa = 2,5. Ostatné hodnoty sú uvádzané nižšie.

Stupne prípravy povrchu otryskávaním / pieskovaním:
Sa 1 - ľahké otryskanie (pieskovanie) - odstranenie opalkov a okují pred ďalším spracovaním
Sa 2 - dôkladné otryskanie (pieskovanie) - odstránenie voľnej hrdze, náterov, očistenie zvarov.
Sa 2 ,5 - veľmi dôkladné otryskanie (pieskovanie) - kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Je prípustná veľmi malá odchýlka vo farebnosti povrchu.
Sa 3 - vizuálne čistý oceľový povrch - kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Povrch otryskaný - opieskovaný na biely kov.

Najčastejšie využitie technológie otryskávania, pieskovania:

 • odstraňovanie korózie z povrchu
 • odstraňovanie starých povlakov z kovov, plastov, dreva, betónu a pod.
 • odstraňovanie okují po tvárnení a tepelnom spracovaní
 • čistenie povrchu pred a po pájkovaní a zváraní
 • čistenie foriem bez vplyvu na tvar a tolerancie
 • príprava povrchu pod organické povlaky (náterové hmoty, plasty, gumu a i.)
 • príprava povrchu pred žiarovými procesmi
 • príprava povrchu pred vákuovými procesmi (TiN, Zn, Al)
 • príprava povrchu pod galvanické povlaky
 • zviditeľnenie povrchových vád
 • odstraňovanie ostrých hrán po obrábaní (odihlenie)

Naša spoločnosť vykonáva otryskávanie, pieskovanie povrchov materiálov s nemeckým zariadením od nemeckej spoločnosti Sapi Sandstrahl und Anlagenbau GmbH. Otryskávanie vykonávame v pieskovacej kabíne o rozmeru 6m x 2,4m x 2,6m (d x š x v) vybavenej silným reflektorovým osvetlením a odsávaním. Touto technológiou otryskávania vykonáva naša spoločnosť v okrese Dunajská Streda najmodernejšiu úpravu materiálov pieskovaním, ako je odstránenie hrdze, starých náterov, alebo prípravu rôznych oceľových, hliníkových a nerezových konštrukcií, brán, dreveného starožitného nábytku, plotových dielcov, plechových a hliníkových diskov, karosérie motocyklov, automobilov a poľnohospodárskych strojov, podvozky nákladných vozidieľ, sklenených plôch atď. pre ďalšiu povrchovú úpravu farebným nástrekom. Pre tento typ otryskania týchto materiálov používame načastejšie oceľovú drť v uzavretej kabíne, alebo kremičitý piesok v čiastočne otvorenom priestore. Na hliníkové prvky ako sú napr. hliníkové disky pre osobné vozidlá, blok motorov, rôzne hliníkové odliatky, hliníkové profily a otryskanie skla používame abrazívum - balotínu (sklenené mikroguličky). Balotína je jemné abrazívum, ktorým je možné dosiahnuť jemne drsný matný povrch materiálu.

Pieskovanie - cena

Približnú cenu na pieskovanie Vám vieme poskytnúť až po zaslaní fotodokumentácie prostredníctvom e-mailu o type materiálu, ktorý sa bude otryskávať, rozmerov a zadania stupne prípravy povrchu. Nadrozmerné a váhou väčšie konštrukcie máme možnosť vyložiť s vysokozdvižným vozíkom. Materiál na pieskovanie musí byť dovezený na sídlo našej spoločnosti v suchom stave bez akýchkoľvek olejov a hrubých nečistôt, ktoré by prekážali v pieskovaní daného materiálu. Po opieskovaní oceľových častí by mal byť daný materiál čo najskôr povrchovo upravený do farby, aby nedošlo ku korózii materiálu. Pieskovanie zväčša vykonávame po dovezení materiálu do jedného týždňa, ale v prípade požadovaného skoršieho termínu opieskovania sa treba dohodnúť osobitne na sídle spoločnosti.

Otryskávanie - pieskovanie, t.zn. odstraňovanie starých náterov, lakov, farieb, poškodených povrchov vykonávame aj výjazdom za zákazníkom. Termín a ceny za takéto služby je treba dohodnúť telefonicky na sídle spoločnosti a následne objednávkou v písomnej forme.

Ďalšie štádium povrchovej úpravy, ako je nastriekanie daného predmetu, alebo konštrukcie zvolenou náterovou hmotou (väčšinou používame priemyselné farby a laky, dvojzložkové či jednošichtovky od fínskej spoločnosti TIKKURILA) vieme vykonať po odsúhlasení zákazníkom zvoleným postupom a metódou. Striekanie (lakovanie) vodivých materiálov a komponentov vykonávame v našej lakovni elektrostatickou technológiou lakovania WAGNER (http://www.arcusinternational.sk/lakovanie-elektrostatickou-metodou) a v prípade izolačných materiálov ako je drevo, sklo, plast atď. vykonávame vysokotlakovou metódou striekania od spoločnosti GRACO (http://www.arcusinternational.sk/lakovanie-vysokotlakovou-metodou).

 

Krátke video úkážky pieskovania - otryskávania: