Izolačné sklo sa skladá z dvoch alebo viac tabúľ plaveného skla v hrúbke zodpovedajúcej funkčným a mechanickým nárokom. Ich vzdialenosť vymedzuje rôzne široký, dutý distančný hliníkový, nerezový alebo PVC (takzvaný ´´ teplý´´) rám plnený vysušovacím prostriedkom, ktorý zabraňuje kondenzáciu vodných pár medzi sklami. Aby mohlo izolačné sklo plniť rozmanitú funkciu, kombinujú sa rôzne druhy skiel, čím sa dá zaistiť zosilnená tepelná izolácia, zvukovo-izolačná funkcia, bezpečnostná funkcia a protislnečná funkcia. Náš široký sortiment výrobkov umožňuje optimálne prispôsobovanie presklených plôch typu a polohe Vášho domu a Vaším individuálnym predstavám o bývaní.

 

 

Climaguard je vysoko hodnotené izolačné dvojsklo novej generácie, ktoré spĺňa vysoké požiadavky účinnej tepelnej izolácie. Zvláštnym znakom je vrstva z ušľachtilého kovu na povrchu skla v medzipriestore. Je to neutrálna a neviditeľná vrstva, ktorá teplo odráža späť do miestnosti. K zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností sa medzipriestor plní plynom s nízkou tepelnou vodivosťou argónom príp. kryptónom.

 

Poznámka: plnené argónom 90%.
Všetky údaje sú menovité.

 

Špičkové izolačné sklá

Z vykurovanej miestnosti sa stratí vždy určité množstvo tepla obvodovými stenami a oknami. Mierou tejto tepelnej priepustnosti je tzv. hodnota „U“: čím menšia je táto hodnota, tým lepšia je tepelná izolácia stavebného materiálu. Až donedávna bolo sklo slabinou tepelnej izolácie. Staršie izolačné sklá dosahovali hodnotu „U“ len 3,0 W/m2K, pri jednoduchom zasklení dokonca len 5,8 W/m2K. Nový štandard tepelnej izolácie sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 1,4 a 0,6 W/m2K. Sklo tak prestáva byť materiálom, ktorý spôsobuje najväčšie tepelné straty. Práve naopak – najviac energií ušetrí sklo. Hodnota tepelnej izolácie týchto skiel je ako pri 30 cm silnej tehelnej stene. Veľký prínos majú izolačné sklá k zamedzeniu kondenzátu vodných pár na vnútornej strane izolačného dvojskla. Hodnota „g“ : Sklo využíva slnečné teplo. Túto vlastnosť má sklo, ako jediné zo stavebných materiálov. Z toho vyplýva, že slnko čiastočne vyhrieva presklené priestory. Mierou tohto efektu je hodnota „g“. Čo je v zime vítané, môže mať v lete nepríjemné následky. Zisk energie zo slnečného žiarenia znamená prehriatie interiéru. Preto je vysoká tepelná izolácia spolu s miernou hodnotou g v najčastejších prípadoch správnou cestou na dosiahnutie tepelnej bilancie. Rozdiel medzi tepelnou stratou a ziskom musí byť čo najvyváženejší. Táto skutočnosť bola braná do úvahy pri dimenzovaní našich skiel.