STABILNÉ KOVANIE PRE MODERNÉ VEĽKOPLOŠNÉ HLINÍKOVÉ OKNÁ
Novinka pre zakovanie hliníkových okien : activPilot Select od Winkhaus s veľmi jednoduchou montážou pri hmotnostiach krídel do 150 kg. Pri súčasnom trende veľkoplošných okien stúpa tiež hmotnosť okenných krídel. Práve tu ponúka Winkhaus skryté kovanie activPilot Select , ktorého výhody môžu využiť aj výrobcovia hliníkových okien, pri súčasnom splnení nárokov na vysokú bezpečnosť a dizajn , navyše skryté diely kovania nerušia farebné prevedenie profilov okna. Hliníkové okná vo vyšších bezpečnostných triedach dosahujú s kovaním activPilot Select bezpečnostnú triedu WK2. Pre hliníkové okná aktuálne vyvinul Winkhaus špeciálny variant kovaní Select, s obzvlášť jednoduchou montážou skrytých rámových častí kovania. Ľahko ukotviteľné rámové protiplechy ako aj obidva skryté pánty nieje potrebné viac skrutkovať, ich montáž zabezpečujú rýchlouzávery.

SYSTÉM S ĽAHKOU MONTÁŽOU PRE VÝROBCOV A MONTÁŽNIKOV
Winkhaus ponúka v kovaní activPilot Select obzvlášť stabilné skryté kovanie, ktorým je možné v štandarde zakovať okenné krídla do hmotnosti 100 kg. Iba dvomi prídavnými komponentami – vzperou krídlového pántu a jej adaptérom - je však možné zvýšiť nosnosť kovania až na úroveň do 150 kg . Takto sa celá hmotnosť krídla prenesie do rohu rámu okna a nezaťažuje ďalej skraté pánty kovania krídal.

NEKOMPROMISNÝ V KVALITE A DIZAJNE
Skryté komponenty pántov kovania ponúkajú neobmedzené možnosti vo farebnom prevedení profilov rámov a krídel okien , nerušia optiku okien v interiéroch. Pri stúpajúcich požiadavkách na zvýšenú bezpečnosť okien vedia výrobcovia okien reagovať na konkrétne požiadavky zákazníkov a iba zmenou rámových dielov kovania activPilot sú schopní vybaviť okná kovaním do úrovne WK2. Skúšobňa ift Rosenheim oficiálne vydala kovaniu activPilot Select na základe systémovej skúšky potvrdila výnimočne vlastnosti ako aj dlhú životnosť a vysokú tesnosť podľa certifikátu QM 328, na základe ktorého sa dajú hliníkové okná a terasové hliníkové dvere s kovaním activPilot Select jednoducho CE - certifikovať.

FLEXIBILNE POUŽITEĽNÝ
Ako pri systémoch kovaní pre drevené a PVC okná , je activPilot Select pre hliníkové okná identicky použiteľný pre šírky kovacích drážkok rozmeru 16 mm. Toto ponúka výhody výrobcom okien, ktorý vyrábajú PVC a hliníkové okná a môžu takto využiť väčšinu totožných komponentov kovania Winkhaus

Skryté pánty - estetický vrchol v kovaniach okien