Elektronická forma kontroly a evidencie vstupov a vjazdov si našla svoje uplatnenie v chránených zónach, strážených parkoviskách a v neposlednom rade ako forma evidencie návštev vďaka dynamickej možnosti prideľovania opravnení. Hlavnou úlohou dochádzkového systému je časová evidencia osôb a kam tie osoby odišli či prišli a kedy. Identifikačným médiom môže byť identifikačná karta, odtlačok prsta, prípadne iné biometrické hodnoty. Snímače ID médií majú priamu náväznosť na otváranie mechanických či automatických dverí, garážových brán, turniketov a ostatných mechanických zábran. Všetky zmeny, neopravnené úkony, pokus o vstupy či akékoľvek neštandardné stavy v systéme, spôsobené obsluhou alebo prevádzkou sa zaznamenávajú do databázy. Sledovanie priechodou osôb cez jednotlivé dvere (snímače) je samozrejmosťou, pričom je možné filtrovanie dát podľa osôb, času a kontrolovaných zón. Dochádzkový systém umožňuje zasielanie reportov o priechodoch osôb, nekorektných záznamoch, alarmových stavoch, prípadne iných pripomienok na e-mail a mobil.

Možnosti dochádzkového systému:
Biometrická identifikácia - v tomto systéme je identifikačným médiom namiesto bezkontaktnej ID karty biometrický odtlačok prsta ruky. Systém funguje on-line, s možnosťou pridávania a odoberania oprávnení v reálnom čase.

Prepojenie na zabezpečovací systém - prístupový systém počíta ľudí v definovaných zónach prístupového systému, po opustení zóny poslednou osobou je zabezpečovací systém automaticky aktivovaný.
Ovládanie výťahov (kontrolovaný prístup na poschodia na základe prístupových oprávnení) - vo výťahoch sa musí osoba identifikovať ID kartou a na základe jej prístupových oprávnení je jej umožnené navoliť len povolené poschodie. Systém má integrovaný modul evidiencie návštev cez web rozhranie pomocou ktorého je znemožnený nekontrolovaný pohyb návštev po budove.

Kamerové systémy - všetky naše výrobky a systémy Vám môžeme kedykoľvek dovybaviť kamerovým systémom. Kamerovým systémom môžete každý povelený ako aj nežiadúci pohyb osôb a zvierat zaznamenávať ako obrazový a aj zvukový záznam, ktorý sa dá ďalej spracovať a využívať na ďalšie použitie pre účely ochrany majetku a vlastníctva. Kamerami vieme docieliť aj otváranie dverí, alebo brán prostredníctvom snímania ŠPZ (štátnej poznávacej značky na aute), alebo biometrickým snímaním tváre.