Jedným z veľmi významných technických prvkov celého projektu cez naše vchodové či automatické dvere je prístupový systém, ktorý zabezpečuje veľmi dôležitú identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu, alebo objektu. Takouto osobou sú nie len obyvatelia domu, ale i návštevy, pracovníci firiem poskytujúcich služby, ako výťahári, upratovacie práce, poštový doručovatelia apod. S využitím  softwéru na prístupový systém je možné prehľadne roztriediť užívateľov systému podľa užívateľských práv, ktoré môžu byť obmedzované podľa potreby, napríklad vstup len cez predný vchod, zákaz používať výťahy, vstup len v určitých dňoch a hodinách. Systém má schopnosť nie len zariadenia ovládať ale tiež pamätať si jednotlivé udalosti, ktorých analýza a korektné vyhodnocovanie prispieva ku kvalitnej správe domu.

Prístupový systém ARCUS je založený na kvalitnej technológii, ktorá ako identifikačné médium využíva špeciálny čip s unikátnym identifikačným číslom, alebo odtlačok prsta. Tento čip, alebo snímač odtlačku prsta má vysokú ochranu voči kopírovaniu a je odolný voči mechanickej záťaži. Pre odblokovanie elektricky zabezpečených mechanických krídlových, alebo automaticky posuvných či krídlových dverí je nevyhnutný kontakt medzi čipom a dotykovou plochou, alebo prsta a snímacím zariadením.. Čip môže byť vsadený do bezdotykovej karty, alebo kľúčenky.

Prístupový systém ARCUS:

  • dotykové elektronické kľúče, alebo karty
  • mnoho kontrolných bodov v systéme
  • až 3000 užívateľov
  • záznam udalostí on-line/off-line
  • samostatný záznam o vstupe a výstupe
  • kontrola výťahov
  • prepojenie s komunikačným systémom