Pre chod a spoľahlivú funkčnosť každej budovy je na prvom mieste bezpečnosť. A to hlavne ak ide o bezpečnosť životov a majetku pred požiarom. Protipožiarne hliníkové okná a dvere musia zabezpečiť v prípade vyskytnutia požiaru v budove ochranu životov a ochranu majetku v závislosti od veľkosti rozsahu požiaru. Dôležitou vlastnosťou každej požiarnej konštrukcie je jej protipožiarna vlastnosť, ktorú pred zaradením na jej miesto v stavbe určí požiarny projektant. Následne sa protipožiarna konštrukcia osadí na projektantom určené miesto v budove, kde bude plniť svoju protipožiarnu funkciu, aby sa v prípade vzniku požiaru predišlo prípadným ujmom na živitoch či škode majetku. Dľžku požiarnej odolnosti hliníkového výrobku do stavby určuje projektant. Dĺžka požiarnej odolnosti je vlastnosť po akú dlhú dobu ma protipožiarna konštrukcia odolávať náporom ohňu a alebo žiareniu. Čím je požiarna odolnosť dlhšia tým je protipožiarna konštrukcia zložitejšia na výrobu aj cenu. Všetky protipožiarne dvere, okno či zložená protipožiarna konštrukcia musí byť označená svojim výrobným štítkom.