Protipožiarne krídlové automatické dvere sú potrebné vrámci budovy tam, kde nie je možné osadiť automatické dvere v posuvnom prevedení. Krídlové automatické dvere je možné vyrobiť do protipožiarnej odolnosti až EI 90.

Automatické protipožiarne krídlové dvere - technické parametre:

  • protipožiarne dvere – požiarna odolnosť EI15 - EI90 (aj ako dymotesné dvere)
  • protipožiarne automatické dvere – požiarna odolnosť EI15 - EI30 (certifikované s automatickými pohonmi TORMAX)

krátka video prezentácia - protipožiarne dvere