Mnoho krát potrebujeme niektorú stranu stavby chrániť proti požiaru a tu majú naše protipožiarne hliníkové okná neodelitelnú úlohu. Protipožiarny hliníkový systém MB-86EI sa používa na výrobu otváravých okien s požiarnou odolnosťou do EI 30. Konštrukcia okna je založená na hliníkovom systéme MB-86, vďaka čomu sa vyznačuje vysokou tepelnou a zvukovou izoláciou. Protipožiarny systém MB-86EI spája v sebe prednosti klasického okenného systému s vlasnosťami protipožiarnych prepážok - v ňom prevedená zástavba spĺňa všetky požiadavky platných predpisov a noriem, najmä týkajúcich sa úspory energie a ochrany životného prostredia so súčastným zaistením zodpovedajúcej protipožiarnej bezpečnosti. Tento protipožiarny hliníkový systém je klasifikovaný ako nešíriaci sa oheň.

Protipožiarne okná MB-86EI - hlavné prednosti:

  • hliníkový profil s tromi komoramikde strednú časť tvorí izolačná komora medzi tepelnými vložkami o šírku 43 mm
  • prvky protipožiarnej izolácie vo vnútorných komorách hliníkového profilu a špeciálne príslušenstvo a materiály fungujúce v priestore medzi hliníkovými profilmi a sklom
  • široký rozsah hrúbok použitelných skiel umožňuje použitie rôznych typov izolovaného skla v kombinácii s požiarnym sklom
  • okenné kovanie pre protipožiarne okná s hliníkovým systémom MB-86EI je použité štandardne ako bezpečnostné s triedou vlámania RC2

Technické parametre, ktoré tieto protipožiarne okná majú sú:

  • priepustnosť vzduchu trieda 4, EN 12207
  • vodotesnosť trieda E 1500, EN 12208
  • odolnosť proti zaťaženiu vetrom trieda C5, EN 12210
  • tepelná izolácia Uf = 1,07 W/(m2K), Uw od 0,86 W/(m2K)
  • požiarna odolnosť do EI 30

Veľké a ťažké protipožiarne sklá zasklievame za pomoci nášho robotického manipulátora skiel: http://www.arcusinternational.sk/roboticky-manipulator-na-skla. Týmto manipulátorom skiel vieme manipulovať s protipožiarnymi a veľkoplošnými sklami až do hmotnosti 600kg. Robotický manipulátor na ťažké a veľké sklá ponúka naša spoločnosť aj do prenájmu s obsluhou.

Všetky naše protipožiarne hliníkové výrobky ako sú protipožiarne dvere, protipožiarne okná, steny, fasády a protipožiarne automatické dvere sú certifikované na základe certifikátu č. SK04-ZSV-2357 vydané: TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.

 

krátka video prezentácia - protipožiarne dvere