Systém MB-118 EI je určený pre požiarne systémy, z ktorích sa výrobajú interiérové a exteriérové protipožiarne stieny s požiarnou odolnosťou EI 120. Systém zdieľa celý rad prvku so základným požiarnym systémom MB-78EI. Umožňuje tiež prevedenie dymotesných konštrukcií.

Protipožiarne steny

Konštrukčná hĺbka profilov je 118 mm. Základom systému sú päťkomorové hliníkové profily s prerušeným tepelným mostom so šírkou 34 mm. Vo všetkých komorách profilov sú protipožiarne vložky. Na vonkajších plochách sú dodatočne namontované pásky boptnajúce vplyvom vysokej teploty. Rozsah zasklievanie stien MB-118e obsahuje výplne s hrúbkou 48-84 mm. V závislosti na spôsobe použitia môžu byť použité protipožiarne sklá jednoduché alebo dvojsklá s použitím protipožiarnych skiel. Požiarna odolnosť MB-118e je v triede EI120 tak pri pôsobení ohňa z vonkajšej, tak z vnútornej strany. Možnosť použitia nalepovacích priečok na sklo. Technológia prevedení konštrukcií je rovnaká ako pri systéme MB-78EI. Systém má všetky potrebné certifikáty.

 

krátka video prezentácia - protipožiarne dvere