Automatické dvere do miestností, ktoré sú vystavené vplyvom neobvyklých prostredí, napríklad dvere miestností s agresívnymi výparmi a soľou presýteným vzduchom, v miestnostiach v hygienicky citlivých oblastiach alebo v bazénoch potrebujú pohon a komponenty so zvláštnou ochranou. Riešenie pohonu automatických dverí s krytím IP68 odolných voči korózii a vodotesných posuvných (lineárnych) dverí spoločnosti TORMAX výrazne predlžuje životnosť automatických dverí. Dvere v týchto podmienkach sú vybavené bezpečnostnými prvkami proti poraneniu pri zatváraní ako aj pri otváraní.

Automatické dvere IP68

Tieto špeciálne automatické dvere majú chránený nie len motor s krytím IP68, ale aj riadiacu jednotku a dokonca majú aj vozíky a otočnú šponovaciu kladku vyrobené so špeciálnej nereze, v prevedení pre takéto prostredie. Tieto automatické dvere vyrábame s celosklenenými krídlami, alebo hliníkovými krídlami so zvýšeným počtov nánosov jednotlivých vrstiev farieb na hliníkový materiál krídieľ. Na želanie vieme aj tieto automatizované dvere programovať s rôznymi funkciami ako dvere bez krytia IP68.

Automatické dvere s krytím IP68 musia byť pravideľne kontrolované výrobcom dverí, alebo zhotoviteľom, aby neprišlo k poraneniu osôb.